Historikk

Når startet kunstnere å bruke www (world wide web) som sin kunstarena og som lerret? Så tidlig som på 60 tallet kunne en se starten på en egen kunstform basert på telekommunikasjon. På 70-80 tallet ble sattelittoverførte videobilder og fax også tatt i bruk i ulike kunstneriske arbeid. Felles for de tidligste kunstverkenen og dagens nettkunst er at dette kunstuttrykket er uavhengig av et fysisk rom. Som publikum idag møter du kunstverkene ved hjelp av egne tekniske hjelpemidler slik som dataskjerm og mobiltelefon. Du er ikke lenger avhengig av å oppleve kunsten i et tradisjonelt utstillingsrom. På den måten er nettkunsten en helt ny uttrykksform som ikke kan sammenlignes med kunst slik vi vanligvis er vant med å oppleve den.
Da nettkunsten for alvor vokste fram på 90-tallet var det preget av aktivisme, hacking og en undersøkelse av nettet som medium. Typisk nettkunst var verker som utviklet seg interaktivt med brukeren og skapte nye mønstre, såkalt "generativ kunst".
Fra artiklene: "Om nettkunst" av Inga Blix og "kunst bare et tastetrykk unna" av Kjetil Røed

Digital teknologi - verktøy eller medium
Digital teknologi kan deles inn i 2 hovedgrupper. Den første er under verktøy. Her brukes teknologien som et hjelpemiddel for å produsere for eksempel digitale bilder som fotografi og eller trykk. Eller hjelpemiddel for å bygge skulpturer.
Digital teknologi som medium er her hvor digital nettkunst befinner seg. Eksempler på dette er installasjon, film, video, animasjon, internettkunst, nomadiske nettverk, software-kunst, virtuell virkelighet, augumented reality, lyd og musikk.

Processing - fra kode til kunst
Dette er software basert kunst hvor man bygger opp nettkunsten ved hjelp av enkle koder. Selve programvaren til processing kan man laste ned gratis og selv lage sine egne kunstverk. Gå til denne nettsiden og kikk på alle de ulike mulighetene som finnes i denne softwaren. Marius Watz er en norsk kunstner som bruker processing som sitt verktøy for å skape nettkunst. Se video om han på siden om Digital Nettkunst i denne bloggen.