Digital Nettkunst

Uavhengig av det fysiske rom
Nettkunst er uavhengig av et fysisk rom. Som publikum møter du kunstverkene ved hjelp av egne tekniske hjelpemidler slik som dataskjerm og mobiltelefon. Du er ikke lenger avhengig av å oppleve kunsten i et vanlig galleri. På den måten er nettkunsten en helt ny uttrykksform som ikke kan sammenlignes med kunst slik vi vanligvis er vant med å oppleve den.
Nettkunsten er ofte basert på ideer. Dette kalles for konseptrelatert kunst. Dette er likt med mye av dagens samtidskunst som er basert på ideer og har mindre fokus på det estetiske. Følelser, tanker og refleksjoner som oppstår hos en tilskuer blir det viktigste ved verket. Den håndverksmessige siden ved nettkunstverket er borte men verkene bygger på en solid kunnskap om visuell kommunikasjon. Nettkunsten vil ofte si noe om dagens informasjonsteknologi og hvordan vi mennesker forholder oss til den. Kunstuttrykket er ikke belærende eller moraliserende. Mye handler om å se ting på en annerledes og overraskende måte. Og humor er ofte til stede.
                                     Olia Lialina           

Den nyeste kunstformen
Internettkunst er det nyeste blandt digitale kunstformer. Den er på mange måter noe som er usynlig, ikke materiellt og uselgelig. Nettkunst er dessuten gjerne interaktiv, prosessbasert og uavsluttet, noen ganger til og med uavsluttelig. Den kan forbindes med grenseløshet og ekspandering.
På 90-tallet startet noen kunstnere med å bruke WWW (World Wide Web) som kunstarena for sine kunst- prosjekter. Internettkunst er kjent for å være interaktiv. Det vil si at det er et samspill mellom kunstner og bruker. Kunstneren kan programmere eller samle bilder, tekster, filmer og lyder som publikum (dvs. data- brukeren) kan sette sammen og på den måten skape sine egne multimediekombinasjoner. Materialet kunsteren bruker er ikke pensel og lerret, men datamaskinen.       Fra artikkelen: "Om nettkunst" av Inga Blix

Hva kan Digital nettkunst være?

Marius Watz - om kunst og kode


PIA MYRWOLD - Sensorbasert interaktiv teknologi


Interaktiv vanninstallasjon: