Elektronisk kunst

PNEK http://www.pnek.org./about-2
Forkortelsen PNEk står for Produksjonsnettverk for elektronisk kunst i Norge. Det er et nettverk av norske organisasjoner som arbeider med produksjon og formidling av elektronisk og interdisiplinær kunst.
stifterne av PNEK er Atelier Nord (Oslo), BEK (Bergen), i/o Lab (Stavanger), NOTAm (Oslo) og TEKS (Trondheim).

TEKS som står for Trondheim elektroniske kunstsenter, http://teks.no/

Atelier Nord http://ateliernord.no/

BEK står for Bergen senter for elektronisk kunst, http://www.bek.no

i/o LAB står for Rogaland senter for framtidskunst, http://iolab.no/

NOTAM står for Norsk senter for teknologi i musikk og kunst, http://www.notam02.no/