27.11.2010

Om "Hva er DIGITAL NETTKUNST?"

Denne bloggen er ment som en kunnskapsbase og læringsarena om emnet. Den er rettet hovedsakelig
mot lærere og elever i videregående skole som jobber innenfor estetiske fag, men vil også passe alle andre som er nysgjerrige på emnet og vil lære mer.
I fagbøkene for Design og Håndverk og Studiespesialiserende med Formgivingsfag, på videregående nivå, står det lite om digital nettkunst. Det vil ikke si at det er få kunstnere som holder på med denne kunstformen. Snarere tvert i mot. Det er en voksende kunstarena med mange deltagere og flere kommer til. Hvorfor denne kunstformen ikke er så synlig er at den blant annet går utenom den tradisjonelle visningsarenaen som kunstgalleriene representerer. Nettkunst er ikke avhengig av et galleri eller en gallerieier for å få formidlet sin kunst. Det holder at man har en datamaskin og eller en mobil og at publikum også har en datamaskin og eller mobil med tilgang til web. For eksempel nettstedet undisclosed.no viser kunst av nettkunstnere som ikke kan sees andre steder. Kunst, kultur og kommunikasjon på nett er et spennende tema som mange kan ha nytte av å lære mer om.

ELECTROBOUTIQUE.COM